Pod patronátom sv.Floriána

Výročné známky - 2022
Kategória CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA

Galéria