Kontakt na nás

Spoločnosť

© 2023, Ondruš a spol., spol. s r.o.
IČO 31698671
IČ DPH SK2020503958
Uloža 124, 053 71 Uloža

Zástupcovia

Ľuboš Ondruš Riaditeľ
+421 903 629 170 info@turisticke-znamky.sk
Iveta Ondrušová Obchodný zástupca
+421 903 883 791 info@turisticke-znamky.sk
Ernest Rusnák Obchodný zástupca
+421 903 255 440 rzlevoca@pobox.sk