1160 rokov od príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu

Výročné známky - 2023
VTZ je venovaná 1160 výročiu príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu
Okres Nitra
Kategória CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA
Predajné miesta
TIC Nitra

Galéria