No.: 929
Názov: Zrúcanina románskeho haluzického kostolíka
Oblasť: CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA
Okres: Nové mesto nad Váhom
Popis:

Zrúcanina románskeho kostola v haluziciach.

Predajné miesta:

Mobilná predajňa-PD Bošáca umiestnená pri Obecnom úrade Haluzice

Nadmorská výška: 245 m.n.m.
Poloha: 48.82175, 17.87153