No.: 928
Názov: Haluzická tiesňava
Oblasť: BIELE KARPATY
Okres: Nové mesto nad Váhom
Popis:

Unikátna prírodná pamiatka,ktorú vyhĺbil miestny potok dlhá asi kilometer.

Predajné miesta:

Mobilná predajňa-PD Bošáca umiestnená pri Obecnom úrade Haluzice

Nadmorská výška: 226 m.n.m.
Poloha: 48.82047, 17.87235