No.: 2021028
Názov: No.28 Chata Kamzík na starolesnianskej poľane - Vysoké Tatry
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Poprad
Popis:

Chatu Kamzík postavila obec Stará Lesná na svojich pozemkoch v roku 1884. Pôvodne to mala byť prízemná hájovňa, ktorá mala slúžiť aj na prenocovanie turistov. Nakoniec objekt zvýšili o jedno poschodie.  Bolo v ňom 8 izieb a jedáleň. Po 1. svetovej vojne prešiel do majetku štátu a jej správcom sa stal aj Klub československých turistov, ktorý ju aj zmodernizoval.  V roku 1924 do nej zaviedli elektriku.  O tri roky neskôr bolo na chate ustanovujúce valné zhromaždenie slovanských turistických spolkov.  Ďalšie opravy chaty sa robili v rokoch 1929 až 1936.  Postupne sa spevnili základy, opravila sa strecha, zvýšila sa jej kapacita na 100 lôžok.  Po 2. svetovej vojne začala chátrať, musela sa znížiť ubytovacia kapacita na 55 postelí v 9-tich izbách.  Kúrilo sa kachľami. Vlastníkom objektu boli Reštaurácie a jedálne, ktoré ju ešte v roku 1955 aspoň čiastočne zrekonštruovali. Zaviedli do nej vodovod, ústredné kúrenie a vybavili ju aj hygienickým zariadením.  Celoročne slúžila až do roku 1978 kedy už značne nespĺňala hygienické požiadavky. V roku 1980 ju asanovali.  

Nadmorská výška: 1320 m.n.m.
Poloha: 49.1679, 20.21656