No.: 2021017
Názov: Chata Meškalka
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Martin
Popis:

Chata Meškalka bola verejnosti slávnostne odovzdaná 10. septembra 1933.  Od plánov výstavby, cez samotnú realizáciu až po ukončenie prác to trvalo takmer tri roky.  Pozvaných hostí a turistickú verejnosť privítal na otvorení predseda sučianskeho odboru Bohuš Menšík.  Vybudovaná bola v nadmorskej výške približne 1.500 metrov na trase z Chaty na Kľačianskej Magure k Chate pod Chlebom. Bola jednoducho zariadená. Na prízemí bola kuchyňa, nad ňou boli dve spoločné nocľahárne, spolu pre 32 osôb.  Domáci turisti túto chatu nazvali aj útulňou nezamestnaných, pretože ju stavali hlavne tí, ktorí boli bez práce a mali čas sa jej venovať.  V rokoch 1936-38 ju rozšírili. Keď ju chceli Nemci počas 2. svetovej vojny vypáliť, turisti ju rýchle rozobrali a uložili do skladu. Ani to nepomohlo. Po vojne začali sučianskí turisti plánovať výstavbu novej chaty.   Medzitým Gustáv Dvořáček postavil útulňu na Kráľovej lúke. V 70. rokoch začala pomaly pustnúť a náhodní návštevníci postupne ničili jej zariadenie.  Jej skazu dovŕšil požiar. Ako skromná náhrada slúži turistom v tejto oblasti chatka Vendovka. 

Nadmorská výška: 1494 m.n.m.
Poloha: 49.17467, 18.9873