No.: 2021013
Názov: Útulňa v Zádieli-Slovenský kras
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Košice-okolie
Popis:

 Útulňa v Zádieli bola verejnosti odovzdaná 18. júna 1927. Z Košíc bol na túto udalosť vypravený aj mimoriadny vlak.  V prvej etape išlo o rekonštrukciu a adaptáciu opustenej horárne.  Tieto práce vykonala firma Ing. A. Novák z Košíc.  Chata mala stáleho dozorcu, ktorý tam aj býval.  Mala kapacitu 40 postelí. V roku 1930 bola rozšírená o prístavbu v ktorej boli ďalšie tri miestnosti.  Turistami bol využívaný aj bývalý mlyn, ktorý bol od chaty vzdialený asi 500 metrov.  Aj ten sa opravil, čím  na prenocovanie pribudlo  8 izieb. V roku 1930 sa k chate  z obce Zádiel opravila cesta. Asi o ti roky neskôr vybudoval odbor KČST pri chate Bankyho turbínu, zrealizoval rozvody elektrickej energie do všetkých objektov, jednotlivé miestnosti opravil, postavil nové hospodárske budovy a všetko oplotil.  V roku 1934 v blízkosti turistickej chaty vybudovali kúpalisko s rozmermi 24 x 25 metrov. Po vytvorení Slovenského štátu prešla chata do majetku KSTL, neskôr odobratím južnej časti Slovenska Maďarskom sa stala majetkom Maďarského turistického spolku.  Po vojne sa jej vlastníkom opäť stal KSTL, ale pôvodná chata už nestála. Pravdepodobne vyhorela.   Aj keď kúpalisko existovalo, pre studenú vodu bol záujem malý.  V rokoch 1960 - 62 postavili Hutné stavby Košice asi 200 metrov za bývalou chatou areál pionierskeho tábora.   

Nadmorská výška: 500 m.n.m.
Poloha: 48.63761, 20.81662