No.: 2021012
Názov: Chata pod Javorinou-Levočské vrchy
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Levoča
Popis:

Najväčšie zásluhy na výstavbe Chaty pod Javorinou v Levočských vrchoch mal Levočský odbor KČST.  Postavená bola vo výške 1157 metrov a 16. októbra 1932 bola odovzdaná turistickej verejnosti.  Z členov odboru mal najväčšie zásluhy na jej výstavbe Václav Boháček, v tomto období predseda levočského odboru KČST.  Chata mala celoročnú prevádzku. 3. júna 1934 bola ukončená jej prístavba. Nocľah pre členov KČST stál 3,- Kč,  pre nečlenov 4,- Kč. V zime bol korunový príplatok. V blízkosti chaty boli výborné podmienky na lyžovanie.  Po 2. svetovej vojne v blízkosti tejto chaty postavili levočskí turisti novú chatu. Nazvali ju Chata na Javorinke.  Slávnostné otvorenie tejto chaty bolo 31. augusta 1947.  V roku 1947 začali za chatou stavať lyžiarsky mostík.  Vytvorenie Vojenského obvodu Javorina v roku 1952 prerušilo aktivity v tejto oblasti.   

Predajné miesta:

Autocamping Kováčova vila

Turistické známky Uloža

Informačná kancelária Levoča

Nadmorská výška: 1070 m.n.m.
Poloha: 49.11503, 20.59997