No.: 2021008
Názov: Hviezdoslavova útulňa pod Chočom - Chočské vrchy
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Dolný Kubín
Popis:

Hviezdoslalovu útulňu pod Veľkým Chočom na poľane  nad Rovňami začal stavať odbor KČST v Dolnom Kubíne 24. júna 1924.  Postavená bola s pomocou vojska 2. a 3. horského prápora.  Polovicu dreva daroval urbariát z Jasenovej, druhú polovicu za primeranú cenu odpredal urbariát z Valaskej Dubovej. Koncom septembra toho istého roka bola už útulňa postavená.  Na ubytovanie slúžila iba jedna miestnosť so 6 lôžkami. Pomenovaná bola podľa významného slovenského spisovateľa a rodáka z Oravy P.O. Hviezdoslava. V roku 1935 ju turisti zrekonštruovali a zmodernizovali.  Svojmu účelu slúžila až do roku 1944 kedy ju v jesenných mesiacoch nemecké vojska podpálili.  Viac už nebola obnovená.

Nadmorská výška: 1250 m.n.m.
Poloha: 49.14658, 19.32743