No.: 2021001
Názov: Tardíkova chata pri Šalviovom prameni - Vysoké Tatry
Oblasť: ZANIKNUTÉ CHATY A ÚTULNE
Okres: Kežmarok
Popis:

Tardíkova chata pri Šalviovom prameni bola postavená v roku 1933 Kežmarčanom Júliusom Tardíkom. Nahradila  pôvodnú, voľne prístupnú  chatu ktorú postavil Uhorský karpatský spolok v roku 1903.  Po dvadsiatich rokoch využívania bola značne poškodená. Keďže Karpatský spolok plán výstavby novej chaty  neuskutočnil, iniciatívy sa chopil Július Tardík, ktorý dostal pozemok od Kežmarku do prenájmu. V roku 1945 ju do správy prevzal Klub slovenských turistov a lyžiarov.  Potom prešla do správy viacerých spoločností (Tatranské chaty, Komunálny podnik Tatranská Lomnica, Turista podnik cestovného ruchu). Chata bola v roku 1958 asanovaná pre nevyhovujúci stav.  V súčasnej dobe je vidieť ešte kamennné základy objektu.  

Predajné miesta:

suveníry na žel.stanici Starý Smokovec

TIK Poprad

Nadmorská výška: 1216 m.n.m.
Poloha: 49.20515, 20.2644